شرح مختصر پروژه

آزاد راه سپاهان از کیلومتر ۳۰ آزادراه اصفهان- نطنز- کاشان شروع و به طول ۹۳ کیلومتر به سمت شرق ادامه می یابد. این کنارگذر جاده اصفهان اردستان را قطع و با عبور به سمت بزرگراه اصفهان- نایین در غرب و سپس منطقه باغ رضوان به سمت جنوب می رود، سپس با عبور از کنار شهر جدید بهارستان و گردنه لاشتر به بزرگراه (آزادراه) اصفهان- شیراز متصل می شود و با راه اندازی و استفاده از این مسیر(کنارگذر شرقی)، استان های جنوبی و همچنین بخش جنوبی استان اصفهان ۵۰ کیلومتر به تهران نزدیک تر می شوند.

بیشتر

پیمانکاران پروژه

پیمانکار قطعه اول شرکت اسکان ده پیمانکار قطعه دوم شرکت تیراژ پیمانکار پلها شرکت هنزا

بیشتر

مزایای احداث

طرح آزاد راه کمربندی شرق اصفهان با هدف تکمیل کریدور اصلی آزاد راهی شمال-جنوب کشور در ۳ قطعه اجرایی به طول کلی ۹۳ کیلومتر پیش بینی گردیده و قطعا سهولت تردد ناشی از سرعت مطلوب با حفظ ایمنی سیر و کاهش ۷۵ دقیقه ای زمان و ۲۵ کیلومتری طول مسیر ترانزیت، از مهمترین مزایایی است که منجر به استقبال عمومی برای بهره برداری از آن خواهد شد و در نتیجه صرفه جویی در مصرف سوخت، کاهش تصادفات جاده ای در استان و بار ترافیکی شهر اصفهان را به همراه خواهد داشت.

بیشتر