گزارش بازدید مدیرعامل محترم هلدینگ آتیه صبا و هیات همراه از پروژه آزادراه شرق سپاهان

      گزارش بازدید مدیرعامل محترم هلدینگ آتیه صبا و هیات همراه از پروژه آزادراه شرق سپاهان     جناب آقای مهندس آذروش در تاریخ ۲۶/۷/۱۳۹۷ از عملیات اجرایی و اقدامت انجام یافته در پروژه آزادراه شرقی اصفهان بازدید و روند پیشرفت پروژه را بسیار مثبت ارزیابی نمودند. در این بازدید ایشان ضمن تشکر […]

مشاهده مطلب

تغییرات هیأت مدیره و مدیرعامل

اعضاء هیأت مدیره و دارندگان امضاء مجاز شرکت آزاد راه شرق سپاهان تغییر یافته و به شرح ذیل منصوب شدند: -آقای علیرضا کرد رستمی به عنوان نماینده شرکت فن آواران تراز پی ریز به موجب حکم شماره ۱/۱۰۲۲ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیر عامل -آقای هومن محسن زادگان به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری […]

مشاهده مطلب