تاریخ ارسال : 96/04/26اعضاء هیأت مدیره و دارندگان امضاء مجاز شرکت آزاد راه شرق سپاهان تغییر یافته و به شرح ذیل منصوب شدند:
-آقای علیرضا کرد رستمی به عنوان نماینده شرکت فن آواران تراز پی ریز به موجب حکم شماره ۱/۱۰۲۲ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیر عامل
-آقای هومن محسن زادگان به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به موجب حکم شماره ۱۱۹۱ به عنوان عضو و رئیس هیأت مدیره
-آقای علیرضا برکتین به عنوان نماینده شرکت عمران و ساختمانی تراز پی ریز به موجب حکم شماره ۳۳۷/م-ع به عنوان عضو و نائب رئیس هیأت مدیره

ارسال دیدگاه

برای ارسال دیدگاه ابتدا وارد شوید