در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۱ دستور تاسیس شرکت ابلاغ و طی احکام جداگانه اعضای هیات موسس توسط شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا صادر گردید و با سرمایه ۱۰ میلیارد ریال شرکت در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۰ به شماره ثبت ۴۸۲۱۸۶ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت قانونی رسید.